pic01527 Yoshitoshi

«pic01527» картина - Yoshitoshi