Сэр Эдвард Халс, 3-й баронет и его брат, Самуил Халс Томас Хадсон (1701-1779)

Несколько случайных
«Сэр Эдвард Халс, 3-й баронет и его брат, Самуил Халс» картина - Томас Хадсон