Грёз, Жан-Батист (1725 Турню - 1805 Париж) – Архитектор Анж-Жак Габриэль часть 3 Лувр

Несколько случайных
Грёз, Жан-Батист (1725 Турню - 1805 Париж) -- Архитектор Анж-Жак Габриэль (картина) — часть 3 Лувр